توضیحات کاره

صدا را میتوانم ادیت کنم و ویرایش کنم و زیر صدا بکذارم قیمت برای هر دقیقه 50 تومان 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل صوتی mp3 تحویل میدم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های yazahra