توضیحات کاره

سلام

اقامه نماز قضا برای اموات

ختم قرآن برای اموات

خواندن سوره یس و ملک و الرحمن

ختم صلوات و ذکر

اقامه نماز آیات قضا برای اموات

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل با حجم کم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های za21fa57