توضیحات کاره

در صورتی که قوانین ویراستاری متن مورد نظر خود را ارائه دهید، طبق آن و در غیر اینصورت طبق اصول تجربی و درست خودم متون شما را به بهترین نحو ویراستاری خواهم کرد. خصوصاً مقالات علمی دانشگاهی را طبق اصول دانشگاه ویراستاری میکنم.
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن ویراستاری شده را در دو فایل word و pdf ارائه خواهم داد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های zhrnajaf-38