توضیحات کاره

ادیـت عکــس بـه عـنـــوان یـک ابــزار استــراتــژیـک در بــازاریـــابــی آنـلایـــن، تــاثیــر بـزرگــی در فـــروش آنلایـــن دارد زیــرا تـوجـــه مخاطبــان را بـه خــود جلـب کــرده  اعتمـــاد مشتـریـــان را بـه بـرنــــد و محصـــول افــزایـش می‌دهنــد وتـاثیـــر بـســزایــی در تصمیـــم بـه خریـــد مخـاطبـــان دارنـد.

تصــاویـــر بـا ادیــت حــرفــــه‌ای، بـرنــد را بـه یـک سـطـــح حـرفـــه‌ای تــر و قـابـــل قبـــــول‌تـر می‌برنـــد و می‌توانـــد بــه بهبــــود سئـــــو و جــــذب تـــرافیــــک از مــوتـــورهـــای جسـتجــــو کمـــک کننــــد.

مــــن میـتـونـــم دوربـــری ، تنــظــیـم نــــور ، رنـــگ و ســایر تغییـــراتــی کـه لازم هســت بـــرای تـصـــاویــــرتون اعمـــال کنـــم همـچنـیــــن تصــــاویــــر شخصــــی شمـــا رو روتـــــوش کنــم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
  • در فــرمــــت دلخـــــــواه مـشتـــــری بــــا کـیـفــیـــت و ابـعــــاد استــــانــــــدارد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر عکس قیمت دقیق بعد از ارسال عکس 1 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.