توضیحات کاره

ارائه طرحهای زود بازده و سود آور بخصوص طرحهای شیمیایی 

قیمت پایه  از 2 میلیون تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ارائه طرح توجیهی مربوط به طرح زود بازده در  حداقل دریک فایل ده صفحه ای

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  10 صفحه 14 روز 2,000,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.