توضیحات کاره

برای هر طرح از 5 میلیون تومان  هزینه میشود به طریقی که با بررسی مدارک مالی آن صنعت در طی چهار سال گذ شته  به مشکلات و گلوگاههای عدم پیشرفت پی میبریم و راهکار رفع اینگونه موانع را بدست می آوریم 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

عارضه یابی مورد نظر به روش کره ای (SBC) می باشد .

که مشتمل بر فصول زیر میباشد:

1- نگرش کلی به شرکت مورد نظر

2- محیط خارجی شرکت

3-عملکرد تجاری شرکت

4- رقابتی بودن شرکت

5 -  قابلیتهای کارکردی

6-اهداف راهبردی و وظیفه عملی

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه   14 روز 3,000,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.