توضیحات کاره

 

چون در زمینه تولید مواد شیمیایی مختلف اطلاعات زیادی دارم و

درضمن با تحقیق در یافتن مطالب مورد نظربا توجه به آشنایی

مدارک مرجع شیمیایی ازآنها استفاده میکنم و به اطلاعاتم

 اضافه میکنم

بیشتر در مورد اسیدها ؛موادآلی؛ نمکهای آنها وترکیباتشان

پاک کننده ها؛ مواد پلیمری؛ مواد شیمیایی افزودنی به مواد

غذایی ومواد آرایشی وغیره میتوانم در خدمت باشم

قیمت البته بستگی به نوع درخواست

 •   در حد فقط فرمول 50000 تومان   
 • ترکیب کامپاند فرمولاسیون قابل اجرا 400000تومان
 • اطلاعات ریز تک تک اجزای کامپاند هر جزء 40000تومان اضافه میشود
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- مرحله ارائه فرمول ماده شیمیایی

فقط فرمول ماده شیمیایی و اجزاء تشکیل دهنده آن

2-مرحله کامپاند فرمولاسیون

ارائه تک تک اجزاء کامپاند

درصد مواد تک تک اجزاء

3-اطلاعات ریز تک تک اجزاء

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تک تک اجزاء

شرایط واطلاعات ایمنی و MSDS تک تک اجزاء

 

 

 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  ترکیب درصد کامپاند   +400,000 تومان
  جزئیات ایمنی اجزاءترکیب   +10,000 تومان
  برای فقط فرمول   در 7 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.