سیستم گزارش‌گیری از وضعیت بازاریابی مشارکتی و درآمدهای آن

در «انجام میدم» شما یک پنل کامل در اختیار دارید که به طور واضح و شفاف به شما نشان می‌دهد که تاکنون چندنفر از طرف شما در سایت خرید انجام داده‌اند.

سیستم گزارش‌گیری از وضعیت بازاریابی مشارکتی و درآمدهای آن


یک نمونه گزارش از افرادی که شما برای خرید به انجام میدم دعوت کرده‌اید و درآمدهای حاصل از آن:

سیستم گزارش‌گیری از وضعیت بازاریابی مشارکتی و درآمدهای آن
سوالات متداول » بازگشت به صفحه‌ی اصلی بازاریابی مشارکتی »