معرفی پروژه اختصاصی

زمان، مبلغ و توضیحات این پروژه‌ها با توافق خریدار و فروشنده (و با توجه به محدودیت سطح فریلنسری فروشنده) توسط ایشان تعیین می‌گردد.

پس از ثبت و پرداخت سفارش توسط خریدار، انجام سفارش همانند سفارشات عادی از طریق پنل سفارش شروع می‌شود و در انتها نظر خریدار درخصوص سفارش تحویلی در سوابق فروشنده دو در ذیل کاره‌ی مرتبط انتخاب شده توسط وی درج می‌گردد. توجه داشته باشید که شروع انجام کار باید منوط به ثبت و پرداخت سفارش باشد. به این معنی که سفارشی متناظر با پروژه اختصاصی مربوطه در صفحه مدیریت فروش فروشنده و نیز صفحه خریدهای من خریدار ایجاد شده باشد.

تنها فروشندگانی امکان پذیرش و انجام پروژه‌های اختصاصی را دارند که :


فعال کردن دریافت پروژه اختصاصی

فرآیند درخواست پروژه اختصاصی و آغاز انجام آن به شکل زیر است:

سعی کنید کلیه مواردی که در انجام پروژه به شکل دلخواه شما تاثیر خواهد گذاشت را ذکر کنید. همچنین درصورتی که مبلغ و یا زمان خاصی مدنظر شماست حتما این موضوع را مطرح کنید. شما همچنین میتوانید علاوه بر ارسال فایل، پیام خود را به شکل صوتی نیز برای ایشان ارسال کنید. ایجاد پروژه اختصاصی برای فریلنسرها و کارفرماها بدون هزینه انجام میشود.

فرم درخواست پروژه اختصاصی - انجام میدم
3
فروشنده با توجه به مذاکراتی با خریدار داشته، قرارداد یک پروژه اختصاصی را ایجاد می‌کند تا مشتری در صورت تمایل سفارش خود را برای آن ثبت نماید.
  • توجه داشته باشید که لزومی ندارد خریدار برای پروژه ی اختصاصی درخواست مستقیمی ثبت کند (البته ارتباط طرفین پیش از ثبت پروژه اختصاصی چه به شکل پیامی و یا انجام سفارش الزامی است). فروشنده در صورتی که پذیرش پروژه‌های اختصاصی را فعال کرده باشد و کاره‌ی فعالی داشته باشد، می‌تواند از گزینه‌ی ایجاد پروژه اختصاصی روی هر کدام از پیام های خریدار و یا دکمه «ایجاد پروژه اختصاصی برای ...» استفاده نماید.
قبول و یا رد پروژه اختصاصی ارسالی از سوی کارفرما
ایجاد پروژه اختصاصی در صفحه سفارش یا پیام شخصی

در هنگام ایجاد پروژه اختصاصی دقت کنید تا کلیه توافقات، جزئیات، موارد تحویلی در هر مرحله از سفارش را در توضیحات آن قید کنید. این توضیحات در مواقعی که طرفین دچارسوءتفاهم شده و یا اختلافی بین طرفین به وجود می‌آید بسیار راهگشا خواهد بود. بنابراین هیچ نکته ای را بدیهی در نظر نگیرید. به علاوه سعی کنید مرتبط ترین کاره خود با این پروژه را انتخاب کنید. در انتهای کار امتیاز و نظر نهایی خریدار در ذیل همان کاره درج خواهد شد.

ایجاد قرارداد پروژه اختصاصی
مراحل انجام سفارش، شامل پرداخت آنلاین، ارتباط بین خریدار و فروشنده، تحویل سفارش، شرایط لغو و ... مشابه سفارش‌های عادی مربوط به کاره‌ها است.

توجه داشته باشید که شرایط خاص برای هر پروژه اختصاصی توسط خریدار و فروشنده قابل تعیین است که باید در اطلاعات صفحه‌ی پروژه اختصاصی آورده شود. (مثلا محدودیت در تعداد اصلاحات پروژه تحویلی یا عدم پذیرش پروژه در صورت گذشتن از یک تاریخ مشخص یا ... ) در صورت بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، حل اختلاف توسط کارشناسان «انجام میدم» فقط و فقط براساس توضیحات مندرج در صفحه‌ی پروژه اختصاصی انجام خواهد شد.